zaterdag 14 maart 2009

Introductie

Bismillahi al-Raḥmani al-Raḥim,

Al-salam ʿalaykum wa raḥmatullahi wa barakatu,

Dit is de start van de introductie op de uitleg van de geloofsleer van imam al-Ťaḥawi((1)). De ʿAqida((2)) van imam al-Ťaḥawi is uitgelegd door de geleerde; imam ibn abi al-ʿIzz al-Ḥanafee, die een student was van de grote exegeet((3)) en bekende geleerde; imam ibn Kathir.((4))

De start is geïnspireerd door een brief die door de zegel van de Profeten, Muḥammad صلى الله عليه و سلم - gestuurd was((5)), naar de keizer van Byzantium((6)); Heraclius.((7))


أ000أ :

Dit is de aanduiding voor de les in de reeks behorende tot de “Inleiding”. De volgende les-code wordt ook omgeven door de Arabische letter Alif. ((8)) Iedere nieuwe reeks van lessen, wordt opgevolgd door de daaropvolgende letter
( ب009ب [...] ب001ب ) van het Arabisch alfabet. De volgende les binnen de categorie “Inleiding”((9)) zal de volgende aanduiding hebben: “أ001أ” en daarna “أ002أ” enzovoort.

Wallahu aʿlem,((10))

Wa salam,

بلا ل أبو هاجر الخطابي الحنبلي contact@tahawiyya.tk

1. Abu Jaʿfar Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Salamah Ibn ʿAbd al-Malik al-Ťaḥawi was geboren op de 11e van Rabiʿ al-Awwal in het jaar 239H — 9 augustus in het jaar 853 nC in een Arabische familie van de Hajr komaf van de Qaḥtani stam van Azd — in een Egyptische stad Ťaḥa. Op 82 jarige leeftijd is hij in 321H overleden — raḥimahullah. (↩)
2. Al-ʿAqida betekent in het Hollands “de geloofsleer”. Weet — moge Allah jou genadig zijn — dat de correcte geloofsleer de fundering is van de godsdienst en daarom belangrijker dan bijvoorbeeld de verplichte 5 gebeden op een dag. Bron: les uit audio-opname door broeder ʿAbdillah Bouchta ḥafidahullah. (↩)
3. In het Arabisch: Muffasir — iemand die de Koran in eerste instantie uitlegt aan de hand van de Koran zelf en de Sunnah. Dit zijn de twee belangrijkste bronnen van de Islam. (↩)
4. Bron: Sharḥ al-ʿAq̃ida al-Ťaḥawiyya door Shaykh Saaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan. Ibn Kathir was een student van ibn Taymiyya. Andere twee bekende studenten van ibn Taymiyya zijn imam al-Dhahabi en imam ibn al-Qayyim raḥimahumullah. (↩)
5. صلى الله عليه و سلم — uitspraak: salAllahu ʿalayhi wa salam; betekenis: voor wat betreft de betekenis van -salAllahu ʿalayhi-, dan is het meest acurate van wat hierover gezegd is, overgeleverd door abu Aleeyah, raḥimahullah: ‘Het is de prijzing en lofbetuiging van Allah over hem, van onder de hoogste gezelschappen en bijeenkomsten in de hemelen.’ Voor wat betreft de betekenis van -[wa (=en)] salam- voor hem, daarin zit een statement van het gewaarborgd zijn tegen fouten en tekortkomingen… (Shaykh Muḥammad bin Saaliḥ al-ʿUthaymeen raḥimahullah.) (↩)
6. Dit is het Oost Romeinse Rijk. (↩)
7. De brief is terug te vinden in de saḥiḥ van imam al-Bukhari in deel 1, het Boek van Openbaring, ḥadith no. 7. (↩)
8. أ: Dit is de Arabische letter Alif en is de eerste letter van het Arabisch alfabet. (↩)
9. De inleiding zal, inclusief de start, uit tien korte fragmenten bestaan, voordat we met de sharḥ gaan beginnen — inshaAllah. (↩)
10. Wallahu aʿlem: Allah weet het het best. (↩)

Een van de 1e geloofsleren op schrift

Van de vier meest bekende madahib,((1)) te weten; Ḥanafi, Maliki, Shafiʿi((2)) en Ḥanbali, was de oprichter van de Ḥanafi madhab; imam abu Ḥanifah (89-157H), de oudste in leeftijd — van de vier imams.((3))


أ001أ
1:31 min.

1. Madahib: Scholen van fiqh (jurisprudentie), vernoemd naar de oprichter. Enkelvoud: madhab. (↩)
2. Imam al-Shafiʿi heeft in zijn Risala bepaalde grondbeginselen in al-ʿAq̃ida uiteengezet. Dit was veel eerder dan de uiteenzetting van imam al-Ťaḥawi. Evenzo hebben onder andere imam Bukhari — Kitab al-Iman als antwoord op de khawaridj en de murdjiʿa en Kitab al-Tawheed als antwoord op de muʿatillah, imam Muslim — Muq̃adima (Voorwoord), imam Aḥmad, ʿAbdullah ibn Aḥmad, abu Bakr al-Khallaal — allemaal al-ʿAq̃ida voor imam al-Ťaḥawi uiteengezet. Het grote verschil met de ʿAq̃ida al-Ťaḥawiyya en de voorgaand genoemde werken, is dat ʿAq̃ida al-Ťaḥawiyya zonder asaanid (ketens van overleveringen, enkelvoud: isnaad) is, in tegenstelling tot die er eerder waren. Bron: audio-opname, Sharḥ al-ʿAq̃ida al-Ťaḥawiyya - ibn abi al-ʿIzz door Shaykh Falaaḥ bin Ismaʿil Mundikaar. (↩)
3. Imam Malik raḥimahullah heeft geleefd van 93H - 179H. (↩)

Imam al-Ťaḥawi

Imam al-Ťaḥawi al-Misree((1)) al-Ḥanafi heeft les gehad in fiqh((2)) van onder andere zijn oom((3)) Ismaʿil ibn Yaḥya al-Muzanee — die bekend staat als één van de beste, al dan niet dè beste student in fiqh van imam al-Shafiʿi.((4))((5)) Vervolgens leerde hij de fiqh van de Ḥanafi madhab.


أ002أ
1:06 min.

1. Al-Misree: de Egyptenaar. (↩)
2. Fiqh: Islamitische jurisprudentie. (↩)
3. De oom uit de familie van zijn moeders kant. (↩)
4. Bron: Sharḥ al-ʿAq̃ida al-Ťaḥawiyya door Shaykh Saaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan. (↩)
5. Imam al-Shafiʿi (150-204H) is de oprichter van de Shafiʿi madhab en is samen met imam Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241H) de twee jongste van de 4 imams. Imam al-Shafiʿi staat bekend als de eerste imam die stelregels in fiqh heeft samengesteld, te weten: “al-Shafiis Risala” (zie post: "Een van de 1e geloofsleren op schrift" voetnoot no. 2.) — welke in het engels te verkrijgen is. (↩)

De studie van imam al-Ťaḥawi

In zijn dertiende levensjaar had hij de Musnad van imam al-Shafiʿi af. Een andere bekende geleerde waar hij les van heeft gehad, is de muḥadith, imam an-Nasaʿi.((1))


أ003أ
2:07 min.

1. Al-Ḥafidh abu ʿAbdur-Raḥman Aḥmad ibn Shuʿayb an-Nasaʿi. Hij is de auteur van de bekende ḥadith verzameling “Sunan an-Nasaʿi”, welke in het Engels verkrijgbaar is met het Arabisch erbij. (↩)

Ḥanafi fiqh (jurisprudentie)

Na een gedegen achtergrond binnen de Shafiʿi madhab opgedaan te hebben kreeg imam al-Ťaḥawi een groeiende interesse in Ḥanafi fiqh.


أ004أ
1:38 min.

Imam al-Ťaḥawi & aḥadith

Zijn eerste werk in aḥadith((1)) is door drie gezaghebbende geleerden uitgelegd.

Shaykh Muḥammad al-Albaanee raḥimahullah zegt in de introductie op zijn werk genaamd “al-ʿAq̃ida at-Ťaḥawiyya Sharḥ wa Taʿliq“ het volgende over dit knap staaltje werk:

“In de loop van dit onderzoek benoemt hij zaken waarin er verschil van mening is onder de geleerden. Hij toont daarbij de onderbouwingen en de bewijzen voor iedere opinie en bediscussieert ze, weegt ze tegen elkaar op opdat blijk kan worden gegeven over welke volgens hem de waarheid is. Dit boek zal de student van kennis het begrijpen van fiqh eigen maken en het zal hem bekend maken met de gebieden waarin verschil van mening voorkomt.

Hij heeft nog veel meer andere grootse werken achtergelaten, dicht tegen de veertig (40) verschillende boeken, waaronder:

* Sunan al-Shafiʿi

* Mushkil al-Aathaar

* Aḥkaam al-Qur’aan

* Al-Mukhtaar

* Sharḥ al-Jaamiʿ al-Kabir

* Sharḥ al-Jaamiʿ al-Saghir

* Al-Shuroot

* Nawaadir al-Fiqhiyyah en anderen…”


أ005أ
1:07 min.

1. Sharḥ Maʿaani al-Aathaar; dit is zijn eerste werk en is online in het Arabisch te lezen: hier.
Zijn tweede werk heet Sharḥ Mushkil al-Aathaar, waarin imam al-Ťaḥawi raḥimahullah dieper op de materie in gaat en is in het Arabisch hier te lezen. (↩)